PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 23. jūlijs

Magda, Magone, Mērija

Skolēnu rudens brīvlaikā trīsdesmit 9.–12. klašu meitenes piedalījās STEM nometnē
Skolēnu rudens brīvlaikā trīsdesmit 9.–12. klašu meitenes piedalījās STEM nometnē
Foto: Valsts izglītības satura centrs
Lai sekmētu skolnieču sasniegumus STEM jomā, kā arī sniegtu emocionālo un psiholoģisko atbalstu pašefektivitātes un pašpārliecības paaugstināšanai, kā arī piederības sajūtas veicināšanai zinātnei, no šī gada 22. līdz 27. oktobrim Valkā tika organizēta izglītojoša nometne trīsdesmit 9.-12. klašu meitenēm. Skolnieces mācās dažādās Latvijas skolās un ir uzrādījušas augstus sasniegumus fizikā, matemātikā vai programmēšanā.

Nometnes laikā meitenēm tika piedāvātas daudzveidīgas aktivitātes: nodarbības fizikā, matemātikā un programmēšanā, profesiju izzināšanā, dejošanā un teātra mākslā. Tika organizēta ekskursija uz Cēsu Kosmosa izziņas centru, kā arī meistardarbnīca kopā ar veselīgu našķu radītavu “Labas saknes”. Nometnes nodarbību organizēšanā piedalījās 14 pedagogi.

Fizikas nodarbībās ar meitenēm kopīgi darbojās Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas fizikas skolotājs Valdis Jērums un fizikas speciālists un mentors no Igaunijas Eero Uustalu, kas nodrošina arī topošo fizikas skolotāju izglītošanu Tartu Universitātē fizikas eksperimentu veikšanai skolās. Matemātikas nodarbībās ar meitenēm strādāja Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes students Petrs Gabunia (Petr Gabuniia), kurš piedalījies vairākās starptautiskās olimpiādēs un guvis augstus novērtējumus Norvēģijā, Japānā, Īslandē, Somijā un citur. Programmēšanas nodarbības meitenēm vadīja Pirmās programmēšanas skolas dibinātājs Raivis Ieviņš, programmēšanas un informātikas skolotājs, kurš sagatavo talantīgus skolēnus valsts mēroga un starptautiskajām olimpiādēm.

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente un Reģionālā centra direktore, projekta vadītāja Gunta Kraģe, uzsvērusi, ka augsti vērtē meiteņu iespēju pietuvināties zinātnei, piedaloties eksperimentos, iepazīties ar citu skolu meitenēm, kurām ir augsti rezultāti STEM priekšmetos, veidot jaunus kontaktus, paplašinot redzesloku.

Nometnes dalībnieces kā pozitīvu ieguvumu no nometnes minēja jaundibinātos kontaktus, iespēju papildus iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kas būs noderīgas turpmākajā mācību procesā, kā arī radīs ierosmi turpmākai mērķu sasniegšanai.

Projekta ietvaros skolnieces ir piedalījušās Latvijas Universitātes ekspertu organizētajās nodarbībās fizikā, matemātikā un programmēšanā, un paredzēts turpināt šīs aktivitātes līdz šī gada novembra beigām.

Nometni organizēja Latvijas Universitāte. Dalību nometnē īsteno Valsts izglītības satura centrs, ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.