Reģistrēties hakatonam iespējams līdz 21. aprīlim šeit.

Hakatons tiek rīkots, lai veicinātu inovatīvu un ilgtspējīgu risinājumu izstrādi misijā «Jūra 2030». To organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), vienkopus pulcējot valsts pārvaldes, privātā un pētniecības sektora organizācijas. Sadarbībā ar LIAA to rīko Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un inovāciju kustība «VEFRESH» ar Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) inovāciju kopienas «EIT Food» un «EIT Urban Mobility», kā arī Lietuvas digitālā inovāciju centra «AgriFood» atbalstu.

Hakatonā tiks risināti izaicinājumi šādās jomās: akvakultūra un zilās biotehnoloģijas; aktīvā un nākotnes mobilitāte; kuģošana un zaļās ostas; enerģētika un sabiedriskais transports; piesārņojuma samazināšana u.c. Piemēram, Rīgas brīvostas pārvalde aicina meklēt inovatīvus un ekoloģiskus risinājumus izmešu samazināšanai, gaisa kvalitātes monitoringa kontroles efektivitātes uzlabošanai, izstrādāt rīkus ūdens piesārņojuma atklāšanai utt. Savukārt uzņēmums «Klip Marine Shipmanagement» izaicina rast risinājumus efektīvākai kuģu ekspluatācijai un vēja, saules, viļņu izmantošana, lai samazinātu fosilās enerģijas izmantošanu. Ar visiem izaicinājumiem un informāciju par pasākuma norisi var iepazīties www.citytosea.eu

Tajā aicināti piedalīties pētnieki, uzņēmēji un dažādu jomu eksperti. Viņiem sadarbojoties, tiks izstrādāti jauni akvakultūras un mobilitātes risinājumi. Pieteikties dalībai var gan individuāli dalībnieki, gan komandas ar idejām dažādās attīstības fāzēs. «City to Sea» kopējais balvu fonds 18000 eiro. Labākās komandas tiks apbalvotas ar naudas balvām un saņems iespēju savus risinājumus izmēģināt reālā vidē sadarbībā ar vadošajiem nozares pārstāvjiem.

Gatavojoties hakatonam, 21. aprīlī dalībnieki aicināti uz apmācības par «Copernicus Marine Service» satelītdatu izmantošanu Baltijas jūras reģiona izaicinājumu risināšanā.

«City to Sea» sadarbības partneri ir Rīgas brīvostas pārvalde, Rīgas dome, «Accenture», «Latvijas Mobilais telefons», Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR», Latvijas Jūras akadēmija, Latvijas Hidroekoloģijas institūts.

Hakatons ir daļa no misijas «Jūra 2030». Misijas pamatmērķis ir risināt ar klimata pārmaiņām, piesārņojumu un aprites ekonomiku saistītus jautājumus, veidojot vidi inovatīvu projektu radīšanai un ilgtspējības nodrošināšanai, vienlaikus pozicionējot Latviju kā valsti, kas piedāvā vietējā pieredzē balstītus risinājumus. «City to Sea» tiek organizēts ar ERAF un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstu.