PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

5780.jpeg
Foto: racorn / 123RF
"Tas bija patīkams pārsteigums, sākumā pat neticējām, domājām, ka mūs nes cauri!" tā par uzvaru pērnā gada konkursa Mēs varam labāk! 8. klašu grupā saka Aizputes vidusskolas toreizējās 8.b. klases audzinātāja Inga Strazdiņa.

Skolēni mācoties gan īpaši neesot centušies lēkt pāri savai galvai, tomēr beigās visi bijuši ļoti priecīgi - gan par konkursa rezultātiem, gan par noslēguma pasākumu Kino Citadele Rīgā, gan par dāvanām. Galvenā iegūtā balva - vizināšanās ar kartingiem - vēl tiks izmantota tagad, septembrī. I. Strazdiņa arī teic, ka daļu skolēnu konkurss motivējis mācīties labāk, bet citiem, iespējams, lielāka motivācija būs šogad - kad jābeidz 9. klase.

Izglītības portāls un skolvadības sistēma E-klase kopā ar laikraksta Diena pielikumu Skolas Diena šogad pēc iespējas aizrautīgāk un uzcītīgāk mudina mācīties visus Latvijas skolēnus. Jo vairāk tāpēc, ka jau atkal būs viens papildu stimuls censties - mēs arī šogad rīkojam konkursu Mēs varam labāk!, kurā aicinām piedalīties 4.-12. klašu skolēnus un pierādīt, ka viņi spēj sasniegt vērā ņemamu sekmju progresu, salīdzinot pirmā un otrā semestra atzīmju rezultātus.

"Pavasarī, redzot prieku un lepnumu konkursa Mēs varam labāk! uzvarētāju acīs, arī man bija liels gandarījums par šo skolēnu sasniegumiem. Viņi uzlaboja ne tikai savas sekmes, bet arī kopējo izglītības līmeni visā Latvijā. Mēs katrs ik dienu varam izdarīt kaut ko labu, jo tikai mēs paši veidojam mūsu visu kopīgo nākotni. Un labākais, ko var darīt skolēni, ir mācīties - nevis no nākamās nedēļas, jaunā gada vai cita zīmīga datuma, bet no šī brīža," saka E-klases redaktore Dita Lapsa. Savukārt izdevniecības Dienas mediji galvenais redaktors Guntis Bojārs piebilst: "Pagājušā gada konkursā ar prieku pārliecinājāmies, ka ļoti daudzās skolās ne skolotājiem, ne skolēniem nav vienalga, kādi ir jauniešu mācību rezultāti, jo tie jau nav tikai cipari atzīmju žurnālā - tie liecina arī par to, cik skolēnos ir mērķtiecības, apņēmības un neatlaidības. Bet, kad viena latiņa pārvarēta, jālūkojas pēc nākamās, jo tikai tā var pietuvoties virsotnēm."

Un jauna latiņa klases, kas gatavas piedalīties konkursā Mēs varam labāk!, šoreiz gaida jau pirmajā mācību semestrī. Tāpat kā pērn no otrā semestra sākuma E-klasē sekosim līdzi tam, kuras klases un no kādām Latvijas skolām savas atzīmes uzlabojušas ar lielāko lēcienu. Taču jau no 1. septembra aicinām skolēnus uz kārtīgu iesildīšanos - jūsu uzdevums ir panākt, lai jau pirmajā semestrī visas klases vidējā atzīme visos mācību priekšmetos būtu 6 vai augstāka. Tālākajai sacensībai otrajā semestrī kvalificēsies tikai tās klases, kas būs sasniegušas šo līmeni. Tāpat klašu sekmes šogad vērtēsim arī atsevišķos mācību priekšmetos.

"Šī konkursa mērķis ir iedvesmot skolēnus mācīties, lai viņi attīstītos daudzpusīgi, saprastu, ka viņi nav tikai katrs pats par sevi, bet ļoti svarīga daļa no mums visiem. Vēlamies mazināt plaisu starp labajiem un sliktajiem skolēniem, kā arī veicināt to, lai skolēnu vidējā atzīme būtu optimālā līmenī (no 6 līdz 8 ballēm), jo tas ir rādītājs, kas apstiprina, ka mācību viela ir atbilstoša, skolēni centīgi mācās un skolotāji viņiem veiksmīgi palīdz apgūt mācību vielu," pamato D. Lapsa un novēl: "Visiem nav jāpiedalās cīniņā par to, kurš ir labākais, gudrākais un veiksmīgākais, kas ir tikai kaut kādi priekšstati. Bet šis konkurss ir tieši tā iespēja, lai ikviens skolēns kopā ar saviem klasesbiedriem, attīstot zināšanas, dotu sev iespēju izvēlēties to dzīves ceļu, kas sniegtu iespējas sevi realizēt un gūt prieku, nevis iet pa to, kurš ir vienīgais izbrienamais."

Konkursa noteikumi, dalība konkursā un vērtēšana

  • Konkursā var piedalīties Latvijas skolu 4.-12. klases.
  • Lai konkursā piedalītos, nav jāpiesakās, bet jāsasniedz 1. semestrī visas klases vidējā atzīme, rēķinot 1. semestra noslēguma vērtējumus, ne mazāka par 6.
  • 2. semestrī šīm klasēm jāsasniedz pēc iespējas labāka visas klases vidējā atzīme, rēķinot 2. semestra noslēguma vērtējumus.
  • Skolām, kuras lieto E-klasi, nav jāiesniedz sekmju pārskati - labākie vērtējumi tiks aprēķināti automātiski.
  • Skolām, kuras nelieto E-klasi, nepieciešams līdz 31.maijam sazināties ar E-klasi pa e-pastu [email protected], lai piedalītos konkursā.
  • Visas klases skolēnu sasniegtais sekmju progress tiks vērtēts procentuāli, salīdzinot 2. semestra atzīmes (vidējā atzīme visas klases skolēniem pa visiem mācību priekšmetiem) ar 1. semestra atzīmēm (vidējā atzīme visas klases skolēniem pa visiem mācību priekšmetiem).
  • Visas klases tiks vērtētas katra savā klašu grupā, nosakot trīs labākos rezultātus.
  • 2013. gada (datumi, kuros iznāk Skolas Diena) izglītības portālā E-klase.lv un laikrakstā Skolas Diena tiks publicēti provizoriskie pirmo vietu ieguvēji.
  • 2. semestra beigās tiks paziņoti uzvarētāji katrā no klašu grupām, kā arī rīkots kopīgs noslēguma pasākums ar apbalvošanu.
  • Apbalvoti tiks pirmo triju vietu ieguvēji katrā klašu grupā, šo klašu audzinātāji, kā arī tie skolotāji, kuri savos mācību priekšmetos būs visveiksmīgāk iedvesmojuši 4.-12. klašu skolēnus!