PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 18. jūlijs

Rozālija, Roze

Agnese Bicāne
Agnese Bicāne
Foto: Izglītības projekts "Mācītspēks"

“Vienkārši parādīt atoma uzbūvi – tas skolēnam nav interesanti, ir jārada sasaiste ar dzīvi,” atzīst Jēkabpils 2. vidusskolas un Ābeļu pamatskolas ķīmijas skolotāja Agnese Bicāne, kura šopavasar ieguvusi SIA “Olainfarm” un SIA “Centrālā laboratorija” stipendiju “Starp mums ir ķīmija!”. “Mācītspēks” īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte un RTU Liepājā jeb bijusī Liepājas Universitāte.

“Līdz 8. klasei bērniem ir maldīgs priekšstats, ka ķīmijā mēs vienmēr radām kaut ko sprāgstošu, piemēram, bumbas karadarbībai. Es savukārt esmu iepriekš strādājusi ar pārtikas tehnoloģijām – tāpēc es cenšos skaidrot, ka ķīmija ir arī cieši saistīta ar pārtiku, ar mūsu organisma iekšējiem procesiem. Tas, ko mēs ēdam un kā tas tiek pārstrādāts, ko mēs elpojam – tās visas ir ķīmiskās reakcijas, ko varam pētīt, un visi šie procesi noris mijiedarbībā,” stāsta skolotāja Agnese Bicāne.

Skolotāja, reaģējot uz skolēnu interesi par ķīmiju, skolas vērtēšanas sistēmas ietvaros ir iekļāvusi arī ķīmijas radošos darbus, kurus var pildīt tie jaunieši, kas vēlas uzlabot atzīmi vai kurus īpaši saista mācību priekšmets. Radošā darba mērķis ir konkrētā laikā izstrādāt savu pētniecisko darbu, tādejādi attīstot atšķirīgas prasmes un gūstot padziļinātas zināšanas ķīmijā. “Es vadu arī interešu pulciņu, un pavisam nesen mana skolniece individuāli pētīja ābolu derīguma termiņa ietekmējošos faktorus. Sākotnēji viņai nebija plāns mācīties ķīmiju vidusskolā – nu jau ir,” priecājas skolotāja.

“Vasarā pirms es sāku strādāt skolā, biju iedomājusies, ka skolēni sēdēs mierīgi savā solā un pacels roku, kad kaut ko vēlēsies man jautāt. Tās “rozā brilles” ātri nokrita, saskaroties ar realitāti, un to, ka klasvadība ir viena no svarīgākajiem skolotāja darba sastāvdaļām,” norāda Agnese. Gan darba metodes, gan izvēlētā komunikācija ir ļoti svarīga.

Veiksmīgai sadarbībai ar skolēniem kā atslēgu Agnese min vienošanos par kopīgiem noteikumiem mācību gada sākumā: “Mēs jau pirmajā stundā vienojamies par konkrētiem noteikumiem un pat simboliski tos parakstām. Ne vienmēr mācību gada laikā ir laiks atkal par tiem atgādināt un pārskatīt, taču mani skolēni jau zina, ka es aizrādīšu tikai vienreiz. Ja noteikumus turpina pārkāpt, seko piezīme, tad – paskaidrojums. Ir skaidri zināms, ka otrā reize būs “liktenīgā”. Dažreiz pat nav nepieciešams atgādināt – pietiek skolotājam paklusēt vai zīmīgi paskatīties.”

Viens no lielākajiem izaicinājumiem, mācot STEM priekšmetu, ir laboratorijas darbi. “Ievest 30 skolēnu lielu grupu laboratorijā starp vielām un plīstošiem traukiem sākumā bija grūti. Radīt skolēnos izpratni, ka mēs nelaistāmies ar ūdeni, bet tās ir vielas, kas savā starpā var reaģēt, palīdzēt katram izpildīt visu pēc darba gaitas instrukcijas, ievērojot drošības noteikumus, kā arī vienlaikus vadīt visas klases darbu, paralēli vērtējot, jaunam skolotājam nav viegli,” uzsver Agnese, papildinot, ka ne vienmēr ir arī pieejams atbalsta personāls. Viņa norāda, ka skolēni iegūtu, ja būtu iespējams klases dalīt mazākās grupās, taču pašreizējos apstākļos tas nav iespējams.

Agnese ir “Mācītspēks” otrā posma jeb indukcijas gada dalībniece un drīzumā iegūs profesionālās pilnveides apliecinājumu par programmas “Speciālā un iekļaujošā izglītība” apgūšanu. Viņa stāsta: “Otrais gads ir brīnišķīgs un iegūtā pieredze – neatsverama. Indukcijas gada ietvaros mēs dodamies uz dažādām speciālās izglītības iestādēm pieredzes apmaiņā, kā arī apgūstam dažādas mācību metodes, kas var noderēt ne tikai bērniem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi, bet arī man personīgi vai arī ikdienā darbā klasē ar dažādiem skolēniem, piemēram, dažādas digitālas atgādnes, informācijas strukturēšanas metodes.”

Šajā pavasarī Agnese ir arī saņēmusi SIA “Olainfarm” un SIA “Centrālā laboratorija” stipendiju “Starp mums ir ķīmija!” 3000 eiro apmērā: “Tas pagodinājums un novērtējums, ka tevī ir saredzējuši perspektīvu, ir pats no sevis ko vērts. Es to uztveru kā stimulu, kā papildus motivāciju turpināt iesākto. Man pašlaik doma startēt doktorantūrā un turpināt izglītības ceļu.”