PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 25. jūlijs

Jēkabs, Žaklīna

Tehnoloģijas mācību procesā ir uz palikšanu
Tehnoloģijas mācību procesā ir uz palikšanu
Foto: Sintija Jākobsone

Salīdzinot ar bērniem, kuri auga pirms vairākiem gadu desmitiem, bērni mūsdienās aug, mācās un attīstītās tehnoloģiju vidē. Tas nozīmē, ka viņi ne tikai ir pieraduši pie digitālo rīku izmantošanas, bet arī pielāgojušies digitālajai pasaulei jau no agras bērnības. Viņu prasmes un zināšanas ne tikai atspoguļo viņu ikdienu, bet arī sniedz iespēju uzņemties lomu kā digitālās paaudzes līderiem. Palīdzot bērniem saprast, kā tehnoloģijas izmantot jēgpilni un droši, varam palīdzēt viņiem attīstīt digitālās kompetences un kļūt konkurētspējīgiem.

Tehnoloģijas var sekmēt personības potenciāla attīstību

Neraugoties uz to, ka tehnoloģijas ir klātesošas visās mūsu dzīves jomās, daudzi aizvien raugās uz tām piesardzīgi, uztverot kā draudu, taču tehnoloģijas ir šeit uz palikšanu, vienīgais, ko varam ietekmēt ir tas, cik jēgpilni spēsim tās izmantot. Ja vēl pirms desmit gadiem bērniem bija nepieciešamas nodarbības skolā, lai apgūtu, kā lietot viedierīces, šobrīd viņi iemācās to patstāvīgi, un bieži vien jau krietni pirms skolas gaitu uzsākšanas. Bērni spēj viegli pielāgoties jaunām tehnoloģijām un strauji apgūt jaunas prasmes. Viņi ir aktīvi un radoši digitālajā vidē, protot radīt, dalīties un ieviest inovācijas. Tas, ko varam palīdzēt viņiem apgūt, ir digitālo rīku pielietošana jēgpilni, sniedzot tam pievienoto vērtību.

Nākotnē šīs prasmes noderēs ne tikai personīgajā, bet arī profesionālā dzīvē, tāpēc liedzot bērniem izmantot digitālos rīkus, mēs būtībā kavējam viņu potenciālu. Iemācot izmantot digitālos rīkus jēgpilni, mēs varam veicināt viņos radošumu un citas kompetences. Pirmsskolās, skolās un citos izglītības posmos ir svarīgi atzīt šīs paaudzes potenciālu un veidot atbilstošu mācību procesu. Šodienas bērniem nākotnē būs daudz, ko sniegt citiem – gan saviem vienaudžiem, gan citām paaudzēm, jo viņi ir pieredzējuši tehnoloģiju klātbūtni jau no agras bērnības.

Tehnoloģijas kā mācību procesa palīgs

Kā veidot mācību procesu, lai tas būtu gan efektīvs, gan interesants? Šis jautājums ir aktuāls gan pedagogiem, gan vecākiem, īpaši mūsdienu digitālajā pasaulē, kur tehnoloģiju klātbūtne ir neizbēgama. Vai digitālās tehnoloģijas varētu kļūt par ikdienas daļu mācību procesā, padarot to gan aizraujošu, gan daudzveidīgu? Patiesībā tas jau ir noticis. Taču atslēga ir tehnoloģiju integrēšana mācību procesā, kombinēt to ar daudzām citām aktivitātēm. Pedagogi kā profesionāļi spēj izvēlēties atbilstošus digitālos mācību materiālus, ko iekļaut un izmantot mācību procesā. Galvenais, lai uzdevumi ir mērķtiecīgi un pārdomāti veidoti, kā rezultātā - attīstītu un pilnveidotu pirmsskolas prasmes. 

Tas nebūt nenozīmē iedot bērnam planšeti un cerēt, ka viņš kaut ko iemācīsies. Kā praksē notiek tehnoloģiju izmantošana pirmsskolas mācību programmā? Piemēram, mācoties ar Austrāliju, mēs video zvanā sazinājāmies ar tur dzīvojošu ģimeni, veidojot bērniem reālu priekšstatu gan par dzīvi tālajā kontinentā, gan parādot, ka tehnoloģijas var palīdzēt sazināties, komunicēt un draudzēties ar citiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu dzīvesvietas. Ģimene, ar ko sazinājāmies, attālināti pastāstīja par dzīvi Austrālijā un izrādīja savu apkārti. Kas tā bērniem bija par pieredzi! Pat pieaugušajiem bija sajūta kā nelielā ceļojumā.

Mācību procesa laikā mēdzam uzlikt kādu video no Youtube, kur ir daudz vērtīgu un izglītojošu video materiālu, mācāmies arī skanēt un izmantot QR, kas pieaugušo ikdienas dzīvē ir vajadzīga prasme. Piemēram, grupas dienas vecākajam ir iespēja noskanēt QR kodu un uzlikt sev vēlamo dziesmu, kuras pavadībā pēc tam notiek kāda kustību aktivitāte. Ikdienā QR kodi ir sastopami daudzās vietās – sabiedriskajā transportā, kafejnīcās, ceļojumos utt. – ja bērni jau pirmsskolā iepazīst šo rīku un zina, kā rīkoties, viņi jutīsies daudz pārliecinātāki par sevi, kopā ar vecākiem dodoties ceļojumā vai uz kafejnīcu. Vēl viens no digitālajiem rīkiem, ko veiksmīgi iekļaujam pirmsskolas mācību procesā, ir vietne www.bouncyballs.org, kurā ir bumbiņas, kas lēkā, atbilstoši tam, cik liels vai mazs ir apkārtējais troksnis. Šādi bērni var uzskatāmā un interesantā veidā redzēt, kad uzvedas par skaļu, mācīties, ka ir vietas un situācijas, kad uzvesties skaļi nav pieklājīgi, vai tieši pretēji – reizēm izdauzīties, izsmieties un, piemēram, skaļi dziedāt.

Digitālās bites – mācības caur rotaļām

Pirmsskolas vecumā labākais veids, kā apgūt jaunas prasmes un zināšanas, ir rotaļas, tāpēc pirmsskolas “CreaKids” ikdienā esam ieviesuši vēl vienu mācību rīku – digitālās bites. Mazie, draudzīgie roboti ir kļuvuši par neatņemamu ikdienas mācību līdzekli. Digitālās bites ne tikai sniedz bērniem aizraujošu un interaktīvu pieredzi, bet arī attīsta daudzas svarīgas prasmes un kompetences. Bērniem ir jāveic dažādi uzdevumi, kuros viņi ieprogrammē digitālās bites, lai tās pārvietotos pa noteiktu ceļu uz grīdas. Šī aktivitāte ne tikai attīsta viņu loģisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmes, bet arī veicina sadarbību un komandas darbu, jo uzdevumi tiek veikti grupās. Darbojoties ar bitēm, bērni apgūst gan lasīšanu, gan rēķināšu, kā arī iemācās virzienus, piemēram, “pa labi” un “pa kreisi”. Šāds mācīšanās formāts rada lielu prieku un interesi, turklāt, palīdz labāk iegaumēt jaunās lietas.

Tādu pirmsskolu, kur joprojām tiek izmantota tikai tāfele un krīts, paliek aizvien mazāk. Visos izglītības posmos aktīvi ienāk dažādi digitālie risinājumi. Tehnoloģijas ir neatņemama daļa no mūsu ikdienas dzīves, savukārt mācību procesā tās var tikt izmantotas kā palīglīdzeklis, lai padarītu to gan efektīvu, gan interesantu. Integrējot tehnoloģijas mācību procesā, mēs ne tikai veicinām bērnu izaugsmi un attīstību, bet arī nodrošinām viņiem iespēju pilnvērtīgi izmantot potenciālu, ko sniedz digitālā pasaule.